Publicerad: 3 april 2018

Pedagogisk utformning i fokus vid ramavtal för förskolor

Nu påbörjar SKL och SKL Kommentus en upphandling av förskolor. Tanken är att få till ett ramavtal som ger kommunerna möjlighet att köpa byggnader med pedagogisk utformning till ett bra pris.

Behovet av förskolor är stort i landet. Mellan 2017–2020 kommer det behöva byggas mer än 600 förskolor. Det framkom i en kommunenkät som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, nyligen genomförde. För att bättre kunna möta behovet kommer SKL Kommentus inköpscentral att ta fram ett ramavtal för färdigställda förskolebyggnader. Det kommer att ge kommunerna både billigare och snabbare processer för att få fram förskolor.

Gunilla Glasare.

Gunilla Glasare.

– Förra året tog vi fram ett ramavtal för bostäder, som blev framgångsrikt. Nu vill vi göra samma sak med förskolor. Det ska vara byggnader av hög kvalitet, till bra priser som är utformande med pedagogiska utgångspunkter, säger Gunilla Glasare, avdelningschef på SKL.

Slippa tillfälliga byggnader

För kommunerna är tidsfaktorn viktig eftersom det ofta behövs en ny förskola ganska snabbt. Ett vanligt alternativ är då att hyra en tillfällig byggnad som ofta kan komma att stå kvar i många år. Ett ramavtal skulle göra det möjligt att snabbt bygga en permanent förskola med hög kvalitet och på sikt till ett lägre pris.

Förstudie

Under förra året genomfördes en förstudie där man tittade på vilka kriterier som är viktiga för att kunna utforma bra inne- och utemiljöer där modern förskolepedagogik kan bedrivas. Nu påbörjas upphandlingsarbetet med att hitta leverantörer som kan tillhandahålla bra och ändamålsenliga förskolor till bra priser. Målet är att det ska gå att avropa från ramavtalet under 2019.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot