Publicerad: 12 februari 2019

Planera, bygga, bo

SKL bevakar kommunernas  intressen inom planering, byggande och bostadsmarknad. Vi följer utvecklingen av lagstiftningen och tar till vara kommunernas intressen i utredningar, nätverk och remissvar.

SKL har upphandlat ramavtal som gör det enkelt för kommuner och kommunala bolag att köpa in bra bostäder till låga kostnader.

Inspektion av enskilda avlopp, Norrtälje kommun

Mark är en relativt liten utgiftspost i bostadsbyggandet, visar en SKL-studie.

Aktuellt

Kurser och konferenser

Remissyttranden

Publikationer

Nyhetsbrev
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot