Publicerad: 14 mars 2017

Planera, bygga, bo

SKL bevakar kommunernas  intressen inom planering, byggande och bostadsmarknad. Vi följer utvecklingen av lagstiftningen och tar till vara kommunernas intressen i utredningar, nätverk och remissvar.

SKL gör en upphandling för permanenta flerbostadshus. Kommuner ska kunna använda ramavtalet från och med 2017.

Inspektion av enskilda avlopp, Norrtälje kommun

Underlag för kommunernas konstruktion av bygglovtaxa enligt plan- och bygglagen.

SKL bjuder in till en heldag kring kommunernas översiktsplanearbete den 3 maj i Stockholm.

Illustration Öppna jämförelser

Öppna jämförelser: Planläggning och tidsåtgång 2016. Rapporten redovisar jämförelser inom detaljplaneområdet utifrån sju nyckeltal.

Aktuellt

Kurser och konferenser

Publikationer

Nyhetsbrev

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot