Publicerad: 31 augusti 2015

Stöd vid planering av jordbruksmark

Planering av jordbruksmark är en het fråga i vissa delar av Sverige. Jordbruksverket ger ut tre skrifter för att stödja kommunerna i sitt planeringsarbete.

Skrifterna ska ses som stödverktyg i processen att väga jordbruksmark mot andra intressen. En av skrifterna beskriver bland annat jordbruksmarkens värden.

Det är också viktigt att länsstyrelserna har ett aktuellt planeringsunderlag för jordbruksmarken tillgängligt för kommunerna. Läs mer i pressmeddelandet från Jordbruksverket:

Kunskapsunderlag om jordbruksmarkens värden ska hjälpa kommuner att planera, Jordbruksverket
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot