Publicerad: 11 oktober 2016

Boende, bostäder

Det är brist på bostäder i de flesta kommuner i dag. SKL arbetar för att kommunerna ska få bättre möjligheter att erbjuda invånarna boenden som passar deras behov.

Kommunerna delar ansvaret för bostadsbyggandet och bostadsmarknaden med staten och bygg- och fastighetsbranschen. Det är till exempel kommunerna som bereder mark för företagen att bygga på, medan staten avgör spelreglerna genom lagstiftning och regelverk.

Arbetar för att staten ska röja undan hinder

SKL företräder kommunernas intressen och arbetar för att regering, riksdag och statliga myndigheter ska röja undan hinder i arbetet med att ge alla invånare tillgång till ett bra och långsiktigt boende. Det måste bland annat bli enklare att bygga bostäder där många vill bo, byggandet behöver bli mer effektivt och de ekonomiska förutsättningarna behöver förbättras.

Detta måste regering och riksdag göra för att öka bostadsbyggandet

Upphandlar bra och prispressade bostäder

Mot bakgrund av den svåra bostadsbristen gör SKL nu en upphandling av permanenta flerbostadshus. Målet är att upphandla ett ramavtal som kommuner, från och med början av 2017, enkelt ska kunna använda för att beställa bra och prispressade bostäder.

Information om upphandlingen

Erbjuder kommuner stöd och rådgivning

Som stöd för kommunernas egen verksamhetsutveckling arrangerar SKL bland annat seminarier och konferenser och tar fram material med tips, inspiration och goda exempel. Alla som arbetar med bostadsfrågor i kommunerna kan vända sig till SKL för att få rådgivning och stöd. Vi svåra lagtolkningar och rättsfall kan man också vända sig till våra jurister.

Publikationer

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot