Publicerad: 7 mars 2017

Metodutveckling, bostad först

Ge hemlösa en bostad, erbjud sedan skräddarsytt stöd efter de boendes behov. Det är i korthet vad arbetssättet i modellen Bostad först går ut på.

Arbetssättet i Bostad först utgår från att en egen bostad är en grundläggande mänsklig rättighet och att människor behöver ett tryggt boende för att kunna göra något åt sina livsproblem. Rent konkret erbjuds människor i akut hemlöshet ett eget förstahandskontrakt.

Detta kombineras sedan med frivilliga och individuellt anpassade hjälpinsatser.
Bostad först (Housing first) har sitt ursprung i USA på 1990-talet, och i bland annat USA, Tyskland och Finland visar arbetssättet goda resultat.

Under kongressperioden 2012-2016 har SKL ett uppdrag att sprida kunskap om metodutveckling gällande hemlöshet och att verka för att fler kommuner ges möjlighet att pröva modellen Bostad först. SKL har därför tagit fram ett magasin för att inspirera fler kommuner att pröva arbetssättet.

Bostad först, ett magasin

Bostad först i några svenska kommuner

Från 2010 och framåt har flera kommuner börjat med Bostad först.

Bostad först i Göteborg

Bostad först i Helsingborg

Bostad först i Karlstad

Bostad först i Malmö

Bostad först i Örebro

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Niklas Eriksson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot