Publicerad: 5 oktober 2016

God planberedskap i kommunerna för bostadsbyggandet

Kommunerna planerar för nya bostäder i hög takt. Det finns färdiga detaljplaner för många fler bostäder än det byggs. Det visar en enkätstudie som SKL gjorde 2015.

Kommunerna har en viktig roll när det gäller att öka bostadsbyggandet. Det är bland annat kommunerna som tar fram detaljplaner som anger hur områden ska bebyggas. Ska det byggas fler bostäder behöver planberedskapen vara god.

Enkätstudie om kommunal beredskap för nya bostäder (PDF, nytt fönster)

173 000 bostäder i färdiga detaljplaner

Under våren och sommaren 2015 genomförde SKL en enkätstudie om vilken beredskap kommunerna har i sin planering för nya bostäder. 54 kommuner uppgav då att de hade färdiga och aktuella detaljplaner för 173 000 bostäder. Det kan jämföras med att det endast byggdes drygt 22 000 bostäder i dessa kommuner år 2014.

Kommunerna uppgav dessutom att de arbetar med detaljplaner som omfattar ytterligare 173 000 bostäder som ska kunna vara byggda inom tio år. Det innebär att det kan byggas minst 346 000 bostäder den närmaste tio åren bara i dessa 54 kommuner.

Viktigt att planerade bostäder börjar byggas snabbt

Beredskapen för nya bostäder är med andra ord generellt sett god. Det viktiga nu är att fler bostäder börjar byggas snabbt och till rimliga kostnader. Det förutsätter bland annat att regering och riksdag ger byggandet bättre finansiella förutsättningar. Fler människor behöver få bättre möjligheter att efterfråga bostäder.

Det är också viktigt att stat och kommun ser till att nödvändig infrastruktur finns på plats, annars dröjer även byggstarten av bostäderna.

Riksintressen pekas ut som hinder

I enkäten ställde SKL också frågor om hinder som kommunerna stöter på i sin planering av nya bostäder, däribland statliga riksintressen.

43 kommuner svarade att de hade pågående planarbeten för 14 600 bostäder vars byggstart nu fördröjs av statens hantering av riksintressen. Det är alltså mer än hälften av antalet bostäder som byggdes färdigt i kommunerna år 2014.

SKL anser att antalet riksintressen behöver bli färre och täcka mindre områden. I dag täcker de halva Sveriges yta. 

Informationsansvarig

  • Jan-Ove Östbrink
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot