Publicerad: 20 september 2016

Upphandling, bostadshus

SKL vill göra det enklare för kommuner att få fram bra bostäder snabbt och till pressade kostnader. Vi gör därför en nationell upphandling av ett ramavtal för permanenta flerbostadshus, som kommuner ska kunna använda från och med 2017.

Två byggare står på en byggarbetsplats där hus byggs.

Upphandlingen genomförs med hjälp av SKL Kommentus Inköpscentral, SKI. Med ett färdigt ramavtal ska såväl kommuner som kommunala bolag enkelt kunna beställa bostäder som företag åtagit sig att leverera.

På SKI:s webbplats finns ytterligare information om upphandlingen. Där finns också svar på vanliga frågor.

Information om upphandlingen hos SKL Kommentus Inköpscentral

Upphandlingen tar tillvara kommunernas behov

Det upphandlade ramavtalet ska omfatta både lägre och högre flerbostadshus. Det ska göra största möjliga nytta för kommunerna. SKL och SKI har därför låtit kommunerna uppge vilka behov de vill att ramavtalet ska fylla.

Enkät: Stort intresse bland kommunerna för bostadsupphandling

Även arkitekter och branschorganisationer för byggföretag har bjudits in till samarbete för att säkra att bostäderna som byggs blir av bra kvalitet och passar in i olika miljöer.

Alla kommuner kan köpa bostadshus genom ramavtalet

Samtliga kommuner ska kunna köpa bostadshus genom det upphandlade ramavtalet. Kommunala bolag har under upphandlingsprocessen fått anmäla sitt intresse för att bli berättigade att göra beställningar.

Målet är att kommuner och kommunala bolag ska kunna börja beställa de upphandlade bostäderna från och med det första kvartalet under 2017.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot