Publicerad: 11 maj 2017

Ramavtal, bostadshus

SKL vill göra det enklare för kommuner att få fram bra bostäder snabbt och till låga kostnader. Vi har därför tagit fram ett ramavtal för permanenta flerbostadshus som kommunerna nu kan använda.

Två byggare står på en byggarbetsplats där hus byggs.

Upphandlingen har genomförts tillsammans med SKL Kommentus Inköpscentral, SKI. Med ett ramavtal kan såväl kommuner som kommunala bolag enkelt beställa bostäder från de upphandlade leverantörerna.

Enkelt och snabbt till rimlig kostnad

Ramavtalet omfattar både lägre och högre flerbostadshus. De prefabricerade husen förkortar inte bara byggtiden utan pressar även byggkostnaderna. Detta påverkar dock inte kvaliteten på arkitektonisk gestaltning, hållbarhet och tekniska egenskaper.

Samtliga kommuner utom en och de flesta kommunala bostadsföretag och fastighetsföretag är berättigade att göra avrop från ramavtalet. På SKI:s webbplats kan du se om din organisation kan avropa bostadshus från ramavtalet. Där hittar du också ett förenklat avropsstöd som steg för steg beskriver hur du gör om du vill avropa bostäder från avtalet.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot