Publicerad: 3 januari 2017

3D som verktyg för dialog i stadsbyggnadsprocesser

Den digitala utvecklingen ställer vårt samhälle inför nya möjligheter men medför också utmaningar. Kommunerna kan föra dialog med invånarna på nya sätt men avvägningarna är många och kostnaderna kan bli höga. E-boken "3D-visualisering i praktiken" från SKL ger exempel på hur 3D kan användas i stadsbyggnadsprocesser.

I Norrköpings kommun har man arbetat med 3D- och visualiseringsteknik som en del i stadsbyggnadsprocesser i flera år. I en e-bok från SKL visar Norrköpings kommun några praktiska exempel på hur man använder sig av de digitala verktygen i dialogen med kommuninvånare och andra aktörer. E-boken innehåller även tips och råd till andra kommuner.

Hämta e-boken till din iPad

Ladda ner som pdf i SKL:s webbutik

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot