Publicerad: 12 oktober 2018

Energikrav, flerbostadshus

SKL har tagit fram rekommendationer när kommuner ställer energikrav vid försäljning av kommunal mark för byggande av flerbostadshus.

Syftet är att ta tillvara kommuners drivkraft till energieffektivt och klimatsmart byggande och underlätta för både kommuner och byggbransch genom mer samordnade krav.

Tolkning av förbud mot särkrav

Med anledning av sommarens förbud i plan- och bygglagen (PBL) mot "kommunala särkrav" och andra ändringar i plan- och bygglagen har SKL:s jurister i oktober gett ut ett cirkulär.

Cirkulär 14:36: Nya regler om exploateringsavtal och markanvisningar (PDF, nytt fönster)

Tolkningen är att kommuner efter den 1 januari 2015 som regel inte kan ställa egna krav vid fastighetsförsäljningsavtal i samband med genomförande av detaljplan. Förbudet gäller dock inte när kommunen bygger i egen regi, vid arrende och tomträtt samt vid försäljning av enstaka tomter där det inte handlar om genomförande av detaljplan.

SKL:s rekommendation för energikrav i korthet

  • Specifik energianvändning för flerbostadshus ska högst uppgå till 70 kWh/m2.
  • Klimatanpassning av energi till uppvärmning görs med Boverkets föreslagna geografiska justeringsfaktorer, från 0,9 i Skåne och Göteborgsområdet till 1,6 i Kiruna.
  • För varmvatten ingår Svebys schablon på 25 kWh/m2 och Svebys fasta schablon för vädring tillämpas. För att säkra teknik­neutralitet ställs kravet på värme som nettovärme, mätt efter värmepanna eller värmepump. För tidig kontroll kan kravet även ställas på motsvarande nivå på värmeförlust/värme­effekt­behov.

Cirkulär 13:54: Rekommenderade energikrav (PDF, nytt fönster)

Underlag preciseringar, avtal, kontroll och uppföljning

Frågor och svar om SKL:s rekommendation (PDF, nytt fönster)

Preciseringar och underlag till rekommenderade energikrav, april 2014 (PDF, nytt fönster)

Underlag för avtal, beräkning och verifiering, preliminär version, april 2014 (PDF, nytt fönster)

Publikation

Informationsansvarig

  • Andreas Hagnell
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot