Publicerad: 14 november 2018

Underlag för exploateringsavtal

SKL har tagit fram ett underlag för exploateringsavtal som kan användas som stöd när en kommun tillsammans med en byggherre/exploatör utarbetar och förhandlar fram ett genomförandeavtal kopplat till ett detaljplanearbete.

Underlaget tar inte upp alla frågeställningar som kan uppkomma i olika avtal. Alla frågeställningar som tas upp är inte alltid aktuella, men förhoppningsvis är stomme och systematik relevanta.

Upplägget för underlaget är uppdelat i två delar

Introduktion till underlag för exploateringsavtal

I introduktionen beskrivs de grundläggande förutsättningarna för detaljplaneprocess, exploatering och exploateringsavtal.

Introduktion till underlag (PDF, nytt fönster)

Underlag för exploateringsavtal

I underlaget för exploateringsavtal finns förslag på texter i avtal samt kommentarer till paragraferna markerade med kursiv stil.

Underlag för exploateringsavtal (Word, nytt fönster)

Utvärdering sker under våren

SKL kommer att utvärdera underlagen under våren 2019 och planerar för en konferens om exploateringsavtalens roll i samhällsbyggandet den 7 maj 2019 i Stockholm. Mer information kommer senare.

Informationsansvarig

  • Anna-Bie Agerberg
    Expert byggande och planering
  • Olof Moberg
    FörbundsjuristHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot