Publicerad: 13 maj 2019

Underlag för exploateringsavtal

SKL har tagit fram ett underlag för exploateringsavtal som kan användas som stöd när en kommun tillsammans med en byggherre/exploatör utarbetar och förhandlar fram ett genomförandeavtal kopplat till ett detaljplanearbete.

Underlaget tar inte upp alla frågeställningar som kan uppkomma i olika avtal. Alla frågeställningar som tas upp är inte alltid aktuella, men förhoppningsvis är stomme och systematik relevanta.

Upplägget för underlaget är uppdelat i två delar

Introduktion till underlag för exploateringsavtal

I introduktionen beskrivs de grundläggande förutsättningarna för detaljplaneprocess, exploatering och exploateringsavtal.

Introduktion till underlag (PDF, nytt fönster)

Underlag för exploateringsavtal

I underlaget för exploateringsavtal finns förslag på texter i avtal samt kommentarer till paragraferna markerade med kursiv stil.

Underlag för exploateringsavtal (Word, nytt fönster)

Utvärdering

SKL arbetar med att utvärdera underlagen för exploateringsavtal. Mer information kommer när arbetet är klart.

Allmän platsmark och LOU

Allmänna anläggningar och samhällsfastigheter - Upphandling och statsstöd vid exploatering, Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram stöd för att underlätta en bedömning av vad som bör göras inför anläggning av allmänna platser och vad kommunenen bör uppmärksamma för att avgöra om LOU kan tillämpas.

Informationsansvarig

  • Anna-Bie Agerberg
    Expert byggande och planering
  • Olof Moberg
    Förbundsjurist

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot