Publicerad: 23 april 2019

Mot en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess

Digitalt tillgänglig information ställer krav på gemensamma principer för informationshantering. Inom samhällsbyggnadsområdet ansvarar Lantmäteriet och Boverket för att leda arbetet. Uppdraget genomförs i samverkan med SKL och Länsstyrelsen.

Digitala tjänster ska så långt det är möjligt och relevant vara förstahandsval i den offentliga sektorns kontakter med medborgare och företag.

Digitalt tillgänglig information förväntas bidra till:

 • minskade kostnader och kortare ledtider
 • bättre stöd för analyser
 • återanvändning av planeringsunderlag
 • ökade möjligheter till stärkt medborgardialog
 • ökat engagemang för stadsutvecklingsfrågor med hjälp av visualisering.

Detta gör SKL

Hitillls har digitala lösningar utvecklats i egna kommunala system med en hög grad av beroende av enskilda programvaror och leverantörer. Bristen på nationell standardisering, gemensamma lösningar och en enhetlig tillämpning av lagstifning i digital miljö har pekats ut som grundläggande förutsättningar för att samhällsbyggnadsprocessen ska kunna digitaliseras.

Lantmäteriet har, tillsammans med Boverket, ansvar för att leda arbetet mot en smartare samhällsbyggnadsprocess med ökat bostadsbyggande i fokus. Uppdraget genomförs i samverkan med SKL och Länsstyrelsen.

Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen, Boverket

Målbild

 • Informationen är enhetlig, nationellt tillgänglig och i digital form.
 • Processen är digital och tar stöd i befintliga nationella lösningar.
 • Dialogen sker digitalt och bygger på att alla aktörer läser informationen från gemensamma åtkomliga underlag.
 • Automatisering är möjliggjord och genomförd för enklare ärenden.

Informationsansvarig

 • Christina Thulin
  Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot