Publicerad: 28 januari 2015

Geodata och lantmäteri

Tjänsteman på Norrtälje kommun arbetar med 3D-kartor

I kommunerna finns en omfattande geodataverksamhet. Den tillgodoser
samhällets behov av detaljerade kartor och annan geografisk information.

I första hand används informationen i kommunens samhällsbyggnadsprocess, men bidrar även till uppbyggnaden av de nationella geografiska databaserna med bland annat fastighetsindelning, byggnader, adresser och vägnät.

Kommunala och statliga lantmäterimyndigheter

39 av landets kommuner har egna lantmäterimyndigheter, KLM.

I övriga kommuner bedrivs förrättningsverksamheten av den statliga lantmäterimyndigheten (SLM) vid Lantmäteriet. Ett 80-tal av dessa kommuner har skrivit så kallade KFF-avtal med SLM om att medverka i de statliga lantmäteriförrättningarna.

Detta gör SKL

SKL stödjer kommunerna genom intressebevakning, rådgivning och nätverksträffar. Vi verkar för samarbete mellan kommuner och statliga myndigheter och kommuner emellan, harmonisering av information och arbetsprocesser samt för långsiktiga överenskommelser med staten.

SKL företräder medlemmarnas geodata- och lantmäteriverksamhet i nationella råd och arbetsgrupper samt svarar på remisser och sprider information.

Publikationer

tjänster

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot