Publicerad: 3 mars 2019

Geodata och lantmäteri

I kommunerna finns en omfattande geodataverksamhet. Den tillgodoser samhällets behov av detaljerade kartor och annan geografisk information.

I första hand används informationen i kommunens samhällsbyggnadsprocess, men bidrar även till uppbyggnaden av de nationella geografiska databaserna med bland annat fastighetsindelning, byggnader, adresser och vägnät.

Kommunala och statliga lantmäterimyndigheter

39 av landets kommuner har egna lantmäterimyndigheter, KLM.

I övriga kommuner bedrivs förrättningsverksamheten av den statliga lantmäterimyndigheten (SLM) vid Lantmäteriet. Ett 70-tal av dessa kommuner har så kallade KFF-avtal med SLM om att medverka i de statliga lantmäteriförrättningarna.

Detta gör SKL

SKL stödjer kommunerna genom intressebevakning, rådgivning och nätverksträffar. Vi verkar för samarbete mellan kommuner och statliga myndigheter och kommuner emellan, harmonisering av information och arbetsprocesser samt för långsiktiga överenskommelser med staten.

SKL företräder medlemmarnas geodata- och lantmäteriverksamhet i nationella råd och arbetsgrupper samt svarar på remisser och sprider information.

Tjänsteman på Norrtälje kommun arbetar med 3D-kartor

Publikationer

Informationsansvarig

  • Marianne Leckström
    Handläggare
  • Lars Malmestål
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot