Publicerad: 12 oktober 2018

Avtal med infrastrukturbyggare

Här finns dokument som kan användas som stöd för kommuner och infrastrukturbyggare som vill teckna MBK/geodataavtal.

Dokumentet består av en objektkatalog och ett överföringsformat, så kallat "Kommun GML", samt ett utkast till geodataavtal (normal) med prismodell.

Dokument

Projektbeskrivning nya Geodataavtal med infrastrukturbyggare (PDF, nytt fönster)

Objektspecifikationen för kommunal storskalig geodata version 1.0 (Excel, nytt fönster)

KommunGML Beskrivning version 1.1 (PDF, nytt fönster)

KommunGML Schema (XSD, nytt fönster)

KommunGML Exempel (Zip, nytt fönster)

Förslag till Geodataavtal (PDF, nytt fönster) 

Förslag till formulär för prismodell (Excel, nytt fönster)

Beskrivning till förslag till formulär för prismodell (Word, nytt fönster)

Lantmäteriet Gällande S-nivåer (Excel, nytt fönster)

Resultat av projekt

Dokumenten togs fram inom ett projekt som SKL drev åren 2010–2012 i samarbete med infrastrukturbyggarna. Målet i projektet var att få fram en överenskommelse för infrastrukturbyggarnas användning av kommunalt kartmaterial. Syftet var bland annat effektivare kartleverenser. Dock nådde inte projektet ända fram.

Infrastrukturbyggarna har meddelat att de behöver analysera sina behov av geodata och har tills vidare ajournerat fortsatt förhandlingsarbete.

Informationsansvarig

  • Marianne Leckström
    Handläggare
  • Per Henningsson
    Förbundsjurist

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot