Publicerad: 28 januari 2015

Kommunernas roll i fastighetsbildningen

Fastighetsindelningen används vid till exempel samhällsplanering, miljötillsyn, folkbokföring, fastighetstaxering, fastighetsförvaltning och för administrativa indelningar

Fastigheter är en förutsättning för handel med fast egendom och för kreditgivning. Fastighetsindelningen kan ändras genom en lantmäteriförrättning.

Detta gör SKL

SKL stödjer de 39 kommunala lantmäterimyndigheterna och ett 80-tal kommuner som medverkar i statliga lantmäteriförrättningar genom bland annat intressebevakning och nätverksträffar.

Kommunala lantmäterimyndigheter

I Sverige finns 39 kommunala lantmäterimyndigheter (KLM). I övrigt är fastighetsbildningen statlig och bedrivs av den statliga lantmäterimyndighetens (Lantmäteriets) lokalkontor i hela landet.

KLM finns i följande kommuner: Borås, Gävle, Göteborg, Halmstad, Haninge, Helsingborg, Huddinge, Hässleholm, Jönköping, Kalmar, Karlskoga, Karlstad, Kristianstad, Landskrona, Linköping, Lund, Malmö, Motala, Mölndal, Nacka, Norrköping, Sandviken, Skellefteå, Skövde, Stockholm, Sundsvall, Södertälje, Trollhättan, Täby, Uddevalla, Umeå, Uppsala, Varberg, Vänersborg, Västerås, Växjö, Örebro, Örnsköldsvik och Östersund.

Nätverk för KLM-kommuner

KLM-kommunerna samarbetar i ett nätverk hos SKL. Ordförande i nätverkets styrgrupp är Martina Z Olsson, KLM i Lunds kommun, e-post: martina.z.olsson@lund.se. Kontaktperson är Hans Lovén, SKL, e-post: hans.loven@skl.se.

Kommuner som medverkar i statliga lantmäteriförrättningar

Ett 80-tal kommuner har avtal med Lantmäteriet om att medverka i den statliga fastighetsbildningen (så kallade KFF-avtal). Sammankallande är Lars Malmestål, Järfälla kommun, e-post: lars.malmestal@jarfalla.se.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot