Publicerad: 4 december 2018

Kommunernas roll i fastighetsbildningen

Fastighetsindelningen används vid till exempel samhällsplanering, miljötillsyn, folkbokföring, fastighetstaxering, fastighetsförvaltning och för administrativa indelningar.

Fastigheter är en förutsättning för handel med fast egendom och för kreditgivning. Fastighetsindelningen kan ändras genom en lantmäteriförrättning.

Detta gör SKL

SKL stödjer de 39 kommunala lantmäterimyndigheterna och ett 70-tal kommuner som medverkar i statliga lantmäteriförrättningar genom bland annat intressebevakning, normalavtal och nätverksträffar.

Kommunala lantmäterimyndigheter

I Sverige finns 39 kommunala lantmäterimyndigheter (KLM). I övriga kommuner är fastighetsbildningen statlig och bedrivs av den statliga lantmäterimyndighetens (Lantmäteriets) lokalkontor i hela landet.

KLM finns i följande kommuner

Borås

Karlskoga

Norrköping

Umeå

Gävle

Karlstad

Sandviken

Uppsala

Göteborg

Kristianstad

Skellefteå

Varberg

Halmstad

Landskrona

Skövde

Vänersborg

Haninge

Linköping

Stockholm

Västerås

Helsingborg

Lund

Sundsvall

Växjö

Huddinge

Malmö

Södertälje

Örebro

Hässleholm

Motala

Trollhättan

Örnsköldsvik

Jönköping

Mölndal

Täby

Östersund

Kalmar

Nacka

Uddevalla


Nätverk för KLM-kommuner

KLM-kommunerna samarbetar i ett nätverk hos SKL. Ordförande i nätverkets styrgrupp är Martina Z Olsson, KLM i Lunds kommun, e-post: martina.z.olsson@lund.se. Kontaktperson är Elisabeth Roos, SKL, e-post: elisabeth.roos@skl.se.

Kommuner som medverkar i statliga lantmäteriförrättningar

Ett 70-tal kommuner har avtal med Lantmäteriet om att medverka i den statliga fastighetsbildningen (så kallade KFF-avtal). Kontaktperson är Lars Malmestål, SKL, e-post: lars.malmestal@skl.se.

Informationsansvarig

  • Marianne Leckström
    Handläggare
  • Lars Malmestål
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot