Publicerad: 17 september 2014

Geodatasamverkan

Geodatasamverkan är ett samarbete där statliga myndigheter, kommuner och andra organisationer tecknar avtal för att få använda ett samlat utbud av geodata. Tillgänglig geodata presenteras i den så kallade geodataportalen. 

SKL är representerat i geodatarådet vid Lantmäteriet. Rådet är tillsatt av regeringen och har till uppgift att ge råd i frågor som rör Lantmäteriets samordningsroll för geodata.

Webbplats för samverkan

Lantmäteriet ansvarar för webbplatsen geodata.se i samarbete med ett antal myndigheter och SKL. Det är webbplatsen för samverkan kring geodata. Den fungerar också som ingång till geodataportalen.

Geodata.se

Licensvillkor för användning av geodata

SKL får många frågor om villkoren för användning av geodata i kommunala verksamheter. Här hittar du stöd i hur licensvillkoren ska tolkas:

Licensvillkor för offentlig användning av geodata

Informationsansvarig

  • Marianne Leckström
    Handläggare
  • Lars Malmestål
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot