Publicerad: 12 oktober 2018

Geodesi

Geodesi är läran om jordens form. Kommunerna tillämpar geodesi i samhällsbyggnadsprocessen genom en omfattande mätningsteknisk verksamhet.

SKL stödjer kommunernas mätningstekniska verksamhet genom bland annat konferenser, spridning av goda exempel och delprojektet "Enhetliga referenssystem" inom Svensk geoprocess.

Samhällsmätning

Som ett resultat av SKL:s konferenser "Samhällsmätning 2020" producerades två rapporter.

Samhällsmätning 2020 (PDF, nytt fönster)

"Samhällsmätning i förändring", Webbutiken

Det går även att beställa tryckta exemplar av "Samhällsmätning i förändring" genom att kontakta Marianne Leckström.

Exempel på kommunala stomnätsstrategier

Stockholms stads stomnätsstrategi

Falköpings stomnätsstrategi (PDF, nytt fönster)

Enhetliga referenssystem

I projektet Svensk Geoprocess arbetar Lantmäteriet, SKL och kommuner bland annat med att stödja införandet av enhetliga geodetiska referenssystem, SWEREF 99 och RH 2000.

Svensk Geoprocess

Lantmäteriets information och stödmaterial för kommunerna

Informationsansvarig

  • Marianne Leckström
    Handläggare
  • Lars Malmestål
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot