Publicerad: 14 mars 2019

Normalavtal SKL – Lantmäteriet

SKL och kommunerna samarbetar sedan många år med
Lantmäteriet kring geografisk information, fastighetsinformation och fastighetsbildning. Till grund för samarbetet finns ofta avtal.

SKL och Lantmäteriet skriver i många fall så kallade "normalavtal" med varandra. Dessa fungerar som mallar för avtalen mellan Lantmäteriet och respektive kommun.

Lantmäteriet sade upp de flesta avtalen med SKL och kommunerna per 2017-12-31. Några avtal har bytts ut till nya, andra har återtecknats. Följande normalavtal är nu aktuella:

Normalavtal ABT (adresser, byggnader, topografi)

Lantmäteriet erbjuder kommunerna att återteckna de uppsagda avtalen.

Normalavtal 2007 ABT (PDF, nytt fönster)

Följebrev Gemensam objektsspecifikation 2011 till ABT (PDF, nytt fönster)

Objektspecifikation 2011 till normalavtal ABT (PDF, nytt fönster)

Kartbilaga till ABT (PDF, nytt fönster)

Kommunspecifika uppgifter till ABT (PDF, nytt fönster)

Tillägg till normalavtal ABT för kommuner med öppen data (PDF, nytt fönster)

Missiv Tillägg ABT (PDF, nytt fönster)

Ersättningsmodell enligt ramavtal 2007, ABT (PDF, nytt fönster)

Räknefunktion för ABT 2019 (Excel, nytt fönster)

Normalavtal om kvalitetsförbättringar i Fastighetsregistret

För kommuner med Lantmäterimyndighet (KLM)

Överenskommelser FR (kommer inom kort)

Normalavtal FR (PDF, nytt fönster)

Bilaga 1 FR (PDF, nytt fönster)

För övriga kommuner

Överenskommelse DRK

Normalavtal DRK

Normalavtal om kommunala förrättningsförberedelser (KFF)

Ett nytt normalavtal finns på plats sedan 2017, men vissa kommuner har kvar äldre överenskommelser, till exempel den från 2007.

Normalavtal 2007

Normalavtal KFF (Word, nytt fönster)

Normalavtal 2017

Överenskommelse KFF (PDF, nytt fönster)

Avtalsformulär KFF (Word, nytt fönster)

Allmäna bestämmelser KFF (ABKFF), (PDF, nytt fönster)

Villkor för användning av GeoVy och behandling av personuppgifter (PDF, nytt fönster)

Ramavtal mellan SKL och Lantmäteriet

För närvarande finns inget ramavtal mellan SKL och Lantmäteriet.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Marianne Leckström
    Handläggare
  • Lars Malmestål
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot