Publicerad: 12 oktober 2018

Kommunikationsmaterial om öppna geodata

Här finns kommunikationsmaterial om öppna geodata som kan användas fritt.

SKL, några kommuner och Lantmäteriet tog 2015 fram ett kommunikationsmaterial om öppna geodata. Detta är fritt att använda. Projektledare var Julia Björklund i Stockholms stad, julia.u.bjorklund@stockholm.se

Materialet visar:

  • betydelsen av geodata i samhället
  • möjligheterna och nyttorna med öppna geodata
  • hinder som måste lösas för att möjliggöra öppna geodata

Materialet består av:

  • inläsningsmaterial, som ger en kunskapsbakgrund till öppna geodata
  • presentation med tillhörande talmanus
  • broschyr som sammanfattar presentationen. Dubbelsidig med slutformat A5.

Material för kommunikation

Öppna geodata – Broschyr (PDF, nytt fönster)

Öppna geodata – Kommunikationsstöd (PDF, nytt fönster)

Öppna geodata – Presentation (PPTX, nytt fönster)

Öppna geodata – Talmanus (PPTX, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Marianne Leckström
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot