Publicerad: 5 december 2016
Prenumerera på Planera, bygga, bo

Kommunikationsmaterial om öppna geodata

Här finns kommunikationsmaterial om öppna geodata som kan användas fritt.

SKL, några kommuner och Lantmäteriet arbetar tillsammans med frågor kring öppna geodata. I arbetet har ingått att ta fram ett kommunikationsmaterial om öppna geodata. Detta är nu färdigställt och fritt att använda. Projektledare har varit Julia Björklund i Stockholms stad, julia.u.bjorklund@stockholm.se

Materialet visar:

  • betydelsen av geodata i samhället
  • möjligheterna och nyttorna med öppna geodata
  • hinder som måste lösas för att möjliggöra öppna geodata

Materialet består av:

  • inläsningsmaterial, som ger en kunskapsbakgrund till öppna geodata
  • presentation med tillhörande talmanus
  • broschyr som sammanfattar presentationen. Dubbelsidig med slutformat A5.

Material för kommunikation

Öppna geodata – Broschyr (PDF, nytt fönster)

Öppna geodata – Kommunikationsstöd (PDF, nytt fönster)

Öppna geodata – Presentation (PPTX, nytt fönster)

Öppna geodata – Talmanus (PPTX, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot