Publicerad: 5 december 2016

Kommunikationsmaterial om öppna geodata

Här finns kommunikationsmaterial om öppna geodata som kan användas fritt.

SKL, några kommuner och Lantmäteriet arbetar tillsammans med frågor kring öppna geodata. I arbetet har ingått att ta fram ett kommunikationsmaterial om öppna geodata. Detta är nu färdigställt och fritt att använda. Projektledare har varit Julia Björklund i Stockholms stad, julia.u.bjorklund@stockholm.se

Materialet visar:

  • betydelsen av geodata i samhället
  • möjligheterna och nyttorna med öppna geodata
  • hinder som måste lösas för att möjliggöra öppna geodata

Materialet består av:

  • inläsningsmaterial, som ger en kunskapsbakgrund till öppna geodata
  • presentation med tillhörande talmanus
  • broschyr som sammanfattar presentationen. Dubbelsidig med slutformat A5.

Material för kommunikation

Öppna geodata – Broschyr (PDF, nytt fönster)

Öppna geodata – Kommunikationsstöd (PDF, nytt fönster)

Öppna geodata – Presentation (PPTX, nytt fönster)

Öppna geodata – Talmanus (PPTX, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot