Publicerad: 29 mars 2017

Avtalsdokument

Här hittar du ramavtalet med bilagor, samt normalavtal som kan användas när enskilda kommuner tecknar avtal för samverkan med Lantmäteriet.

Ramavtal med bilagor

Ramavtal 2007 (PDF, nytt fönster)

Ramavtal 2007 bilaga 1, ABT, NDRK (PDF, nytt fönster)

Ramavtal 2007 bilaga 2, DRK (PDF, nytt fönster)

Räknefunktion för ersättning 2017 (Excel, nytt fönster)

Normalavtal kopplade till ramavtalet

Missiv/beslut ABT, NDRK, DRK (PDF, nytt fönster)

Normavtal ABT

Normalavtal ABT (PDF, nytt fönster)

Följebrev Gemensam objektsspecifikation 2011 till ABT (PDF, nytt fönster)

Objektspecifikation 2011 till normalavtal ABT (PDF, nytt fönster)

Kartbilaga (bilaga 3 till ABT) (PDF, nytt fönster)

Kommunspecifika uppgifter (bilaga 4 till ABT) (PDF, nytt fönster)

Tillägg till normalavtal ABT för kommuner med öppen data (PDF, nytt fönster)

Missiv Tillägg ABT (PDF, nytt fönster)

Normalavtal NDRK

Samverkan avseende uppbyggnad, ajourhållning och nyttjande av nationell digital registerkarta – gäller för kommuner där fastighetsbildningen är kommunal.

NDRK-avtalets bilaga 1 utgörs av Ramavtalets Ersättningsbilaga 1

Normalavtal NDRK (PDF, nytt fönster)

Kommunspecifika uppgifter (bilaga 2 till NDRK) (PDF, nytt fönster)

Normalavtal DRK

Samverkan avseende uppbyggnad, kvalitetsförbättring och nyttjande av digital registerkarta – gäller för kommuner där fastighetsbildningen är statlig. DRK-avtalets bilaga 1 utgörs av Ramavtalets Ersättningsbilaga 2.

Normalavtal DRK (PDF, nytt fönster)

Kommunspecifika uppgifter, bilaga 2 till DRK (PDF, nytt fönster)

Kartbilaga, bilaga 3 till DRK (PDF, nytt fönster)

Normalavtal KFF

Kommunal medverkan i statlig fastighetsbildning

Normalavtal KFF (Word, nytt fönster)

Kommentarer till KFF-avtalet (Word, nytt fönster)

Arbete med nytt normalavtal KFF

Normalavtal PK

Tillgång till kommunalt primärkartmaterial i den statliga fastighetsbildningsverksamheten.

Normalavtal PK (Word, nytt fönster)

Normalavtal FrTj

Kommunal tillgång till fastighetsrättsliga lantmäteritjänster från de statliga lantmäterimyndigheterna.

Normalavtal FrTj (Word, nytt fönster)

Tilläggsavtal FrTj (Word, nytt fönster)

Avtalsbilaga FrTj om samråd enligt PBL (Word, nytt fönster)

Normalavtal Gemensamt ägda databaser

Gemensamt ägda databaser (sedan Ramavtal 2003) (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot