Publicerad: 31 maj 2016

Nya KFF-avtal

Nytt normalavtal för kommunal medverkan i lantmäteriförrättningen (KFF) är på gång.

Lantmäteriet och SKL för diskussioner om hur KFF-medverkan bör se ut. Behovet är framförallt påkallat av Lantmäteriets produktionsutjämning, (det vill säga att förrättningar kan handläggas på kontor i andra delar av landet). I samband med produktionsutjämningen ökar behoven av ett fungerande KFF-samarbete, men också av mer standardiserade arbetsmetoder.

Dagens normalavtal är från 2007 och tillämpas inte överallt. Istället finns mer utvecklade samverkansformer, som är värda att diskutera inom ramen för ett nytt normalavtal.

Presentation från nätverksmöte

Arbetet med nya samverkansformer presenterades på ett möte för KFF-kommunerna den 8 april 2016 på SKL i Stockholm.

Workshop KFF (PDF, nytt fönster)

Presentationer från nätverksmöte

Tankar kring nya samverkansformer presenterades på ett möte för KFF-kommunerna den 9 december 2014 på SKL i Stockholm.

Enkätresultat: Frågor till KFF-kommunerna (PDF, öppnas i nytt fönster)

Hur kan KFF-samverkan utvecklas? (PDF, öppnas i nytt fönster)
Ulf Björnsson, Lantmäteriet, Robert Brook, Lantmäteriet, Marianne Leckström, SKL, Lars Malmeståhl, SKL och Järfälla kommun

Kvaliteten i registerkartan (PDF, öppnas i nytt fönster)
Pär Hollander, Lantmäteriet

Interkommunala samverkansformer (PDF, öppnas i nytt fönster)
Staffan Wikell, SKL

Vägen till kommunal lantmäterimyndighet (PDF, öppnas i nytt fönster)
Mathias Rantanen, Haninge kommun

Inbjudan till KFF-möte (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot