Publicerad: 18 december 2015
Prenumerera på Planera, bygga, bo

Detta vill SKL, klimatanpassning

Sverige behöver anpassas efter det ökade antalet naturolyckor som drabbar landet på grund av klimatförändringarna. Finansiering och ansvar för förebyggande skyddsåtgärder är dock oklart. SKL anser att arbetet långsiktigt bör samordnas nationellt.

Idag saknas en nationell myndighet som har det övergripande ansvaret för skyddsåtgärder i befintliga miljöer och för finansiering. Istället arbetar ett stort antal centrala myndigheter med frågan på olika sätt. Deras arbete behöver samordnas för att inte framtida olyckor ska bli onödigt omfattande och kostsamma.

Ansvarsfördelningen måste tydliggöras

Våren 2014 förde SKL fram följande önskemål i en hemställan till regeringen:

  • Klargör ansvarsfördelningen för skyddsåtgärder i befintliga miljöer.
  • Klargör finansieringsansvaret för de förebyggande åtgärderna.
  • Anpassa lagstiftningen för att möjliggöra effektiv klimatanpassning.
  • Ta fram en långsiktig plan för Sveriges klimatanpassningsarbete.

Hemställan till regeringen, maj 2014 (PDF, nytt fönster)

Kommunerna behöver mer statsbidrag

Våren 2015 lämnade SKL ett yttrande till SMHI:s utredning om effektivare klimatanpassning. Yttrandet handlar om att kommunerna måste få mer statsbidrag till arbetet med att förebygga risker till följd av klimatförändringarna.

Varför staten måste ta ett större finansiellt ansvar handlar om att naturolyckor kan slå över stora kommunöverskridande områden och att olika delar av landet drabbas hårdare än andra. Detta är med andra ord en nationell fråga.

Staten måste satsa mer på klimatanpassning

SKL uttalar sig

SKL:s ordförande, Lena Micko, gjorde i november 2015 ett uttalande till media när regeringen meddelade att man tillsätter en ny statlig utredning. I uttalandet efterfrågas en tydlighet i vem som ansvarar för vad och hur klimatanpassningen ska finansieras.

Oklarheter om klimatanpassning måste redas ut

Läs också:

Så kan samhället anpassas till förändrat klimat

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot