Publicerad: 9 mars 2017

Detta vill SKL, klimatanpassning

Sverige behöver anpassas efter det ökade antalet naturolyckor som drabbar landet på grund av klimatförändringarna. Finansiering och ansvar för förebyggande skyddsåtgärder är dock oklart. SKL anser att arbetet långsiktigt bör samordnas nationellt.

Idag saknas en nationell myndighet som har det övergripande ansvaret för skyddsåtgärder i befintliga miljöer och för finansiering. Istället arbetar ett stort antal centrala myndigheter med frågan på olika sätt. Deras arbete behöver samordnas för att inte framtida olyckor ska bli onödigt omfattande och kostsamma.

Ansvarsfördelningen måste tydliggöras

SKL har vid flera tillfällen framfört önskemål till regeringen, om hur klimatanpassningsfrågorna kan fungera bättre:

  • Ansvarsfördelningen för skyddsåtgärder i befintliga miljöer behöver tydliggöras
  • Säkra finansiering av förebyggande åtgärder.
  • Anpassa lagstiftningen för att möjliggöra effektiv klimatanpassning.
  • Ta fram en långsiktig plan för Sveriges klimatanpassningsarbete.

SKL:s programberedning för klimat

Programberedningen för klimat är en grupp av politiker som på uppdrag av SKL:s styrelse arbetar med klimatanpassning och minskad klimatpåverkan. Under våren 2017 ska beredningen presentera ett dokument som syftar till att stärka medlemmarnas beredskap att anpassa samhället och minska klimatpåverkan.

Fokus i arbetet är:

  • Medlemmarnas förmåga att förebygga och motstå klimatrelaterade händelser i kommuner, landsting och regioner.
  • Ansvarsfördelning och samordning mellan staten, kommuner, landsting och regioner.
  • Kommuner, landsting och regioner som spjutspetsar i Sveriges arbete för minskad klimatpåverkan.

Beredningen har som del i arbetet gjort studiebesök hos kommuner och regioner som arbetar framgångsrikt med klimatfrågor. De har även träffat aktörer från staten, försäkringsbranschen, fastighetsägare med flera.

Beredningens ledamöter

Handlingsplan (PDF, nytt fönster)

Pågående utredningar

Under 2017 deltar SKL:s experter i statliga utredningar med bäring på klimatfrågan: klimatanpassningsutredningen och cirkulär ekonomi. Utredningarna kommer att arrangera aktiviteter för att samla in synpunkter från kommuner, landsting och regioner. Båda utredningarna redovisas under 2017.

Utredning för att stärka klimatanpassningen i Sverige (regeringen)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot