Publicerad: 25 juli 2017

Detta vill SKL, klimatanpassning

Sverige behöver anpassas efter det ökade antalet naturolyckor som drabbar landet på grund av klimatförändringarna. Finansiering och ansvar för förebyggande skyddsåtgärder är dock oklart. SKL anser att arbetet långsiktigt bör samordnas nationellt.

Idag saknas en nationell myndighet som har det övergripande ansvaret för skyddsåtgärder i befintliga miljöer och för finansiering. Istället arbetar ett stort antal centrala myndigheter med frågan på olika sätt. Deras arbete behöver samordnas för att inte framtida olyckor ska bli onödigt omfattande och kostsamma.

Ansvarsfördelningen måste tydliggöras

SKL har vid flera tillfällen framfört önskemål till regeringen, om hur klimatanpassningsfrågorna kan fungera bättre:

  • Ansvarsfördelningen för skyddsåtgärder i befintliga miljöer behöver tydliggöras
  • Säkra finansiering av förebyggande åtgärder.
  • Anpassa lagstiftningen för att möjliggöra effektiv klimatanpassning.
  • Ta fram en långsiktig plan för Sveriges klimatanpassningsarbete.

SKL:s programberedning för klimat

Programberedningen för klimat är en grupp politiker som på uppdrag av SKL:s styrelse arbetat med klimatanpassning och minskad klimatpåverkan. I maj 2017 har beredningen lagt fram sin rapport, där flera förslag på förbättringar av förmågan att hantera klimatrelaterade händelser och minska klimatpåverkan presenteras.

Fokus i arbetet är:

  • Medlemmarnas förmåga att förebygga och motstå klimatrelaterade händelser i kommuner, landsting och regioner.
  • Ansvarsfördelning och samordning mellan staten, kommuner, landsting och regioner.
  • Kommuner, landsting och regioner som spjutspetsar i Sveriges arbete för minskad klimatpåverkan.

Beredningen har som del i arbetet gjort studiebesök hos kommuner och regioner som arbetar framgångsrikt med klimatfrågor. De har även träffat aktörer från staten, försäkringsbranschen, fastighetsägare med flera.

Beredningens ledamöter

Beredningens slutrapport,  Klimatet – så klart! (PDF, nytt fönster)

Klimatanpassningsutredningen

Vid utredningen Vem har ansvaret? (SOU 2017:42 – Klimatanpassningsutredningen) deltog SKL som expert. Utredningen överlämnade den 29 maj sitt betänkande till miljöminister Karolina Skog. Se förbundets kommentarer på länken nedan.

Viktigt med mer statligt stöd till klimatanpassning

Informationsansvarig

  • Emma Bonnevier
    SakkunnigHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot