Publicerad: 16 augusti 2019

Detta vill SKL, klimatanpassning

Sverige behöver anpassas efter det ökade antalet naturolyckor som drabbar landet på grund av klimatförändringarna. Finansiering och ansvar för förebyggande skyddsåtgärder är dock oklart. SKL anser att arbetet långsiktigt bör samordnas nationellt.

Idag saknas en nationell myndighet som har det övergripande ansvaret för skyddsåtgärder i befintliga miljöer och för finansiering. Istället arbetar ett stort antal centrala myndigheter med frågan på olika sätt. Deras arbete behöver samordnas för att inte framtida olyckor ska bli onödigt omfattande och kostsamma.

Ansvarsfördelningen måste tydliggöras

SKL har vid flera tillfällen framfört önskemål till regeringen, om hur klimatanpassningsfrågorna kan fungera bättre:

  • Ansvarsfördelningen för skyddsåtgärder i befintliga miljöer behöver tydliggöras
  • Säkra finansiering av förebyggande åtgärder.
  • Anpassa lagstiftningen för att möjliggöra effektiv klimatanpassning.
  • Ta fram en långsiktig plan för Sveriges klimatanpassningsarbete.

SKL:s programberedning för klimat

SKL:s styrelse tillsatte i juni 2015 en programberedning för klimat. Uppdraget var att komma med förslag på förbättringar av förmågan att hantera klimatrelaterade händelser och förtydliga ansvarsfördelningen mellan staten, kommunerna och regionerna.

Beredningens slutrapport,  Klimatet – så klart! (PDF, nytt fönster)

I maj 2017 lade beredningen fram sin slutrapport, Klimatet – så klart, där flera förslag på förbättringar av förmågan att hantera klimatrelaterade händelser och minska klimatpåverkan presenteras.

Klimatanpassningsutredningen

Vid utredningen Vem har ansvaret? (SOU 2017:42 – Klimatanpassningsutredningen) deltog SKL som expert. Utredningen överlämnade den 29 maj sitt betänkande till miljöminister Karolina Skog.

SKL:s kommentar: Viktigt med mer statligt stöd till klimatanpassning

Informationsansvarig

  • Emma Bonnevier
    Sakkunnig

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot