Publicerad: 30 november 2018

Exempel, klimatanpassning

Under våren 2016 gjorde SKL:s programberedning för klimat två studieresor. Ta del av exempel på utmaningar från Karlstad, Göteborg, Kristianstad, VA Syd samt kommunförbundet i Danmark.

 • Muddring i Natura 2000-område avgörande för Karlstads utveckling


  Vy över Karlstad, staden och omgivande vatten. Foto: Karlstads kommun.
  Karlstad ligger vid Vänerns strand och mitt i Klarälvens delta. Ett attraktivt men utsatt läge. En lösning som kan minska risken för översvämning och möjliggöra fortsatt utveckling av staden är att muddra Klarälvens utlopp.
 • Göteborg arbetar strategiskt för att bygga säkert i osäkra områden


  Översvämning av Bananpiren i Göteborg. Foto: Anna Karlsson, Göteborgs stad.
  Göteborg har alltid tampats med översvämningsproblem. Klimatförändringarna förvärrar problemen. För att säkra och kunna utveckla staden kommer man att höja kajkanterna och bygga vallar. Dessutom finns en plan B för att avleda vattnet.
 • Kristianstad – från vattensjuk till vattenrik


  Staden i Vattenriket. Vy från Vattentornet mot Hammarsjön. Foto: Sven-Erik Magnusson, Kristianstads kommun.
  Kristianstad har ett utsatt läge för klimatförändringar och extremväder. En stor del av tätorten och kuststräckan ligger under havsytan och riskerar att översvämmas vid skyfall och höga flöden. Staden håller på att vallas in och kommunen använder vattnet för att utveckla kommunen och besöksmålet Vattenriket.
 • Sverige har mycket att lära av ansvarsfördelningen i Danmark  Skyfallen 2011 blev en vändpunkt. Sedan dess har Danmark skärpt sin klimatanpassningspolitik med nya lagar och krav, och tydliggjort ansvarsfördelningen mellan stat, kommun och fastighetsägare. Köpenhamn arbetar med att förebygga skador, bland annat genom att planera för att vattnet ska ha någonstans att ta vägen.
 • VA Syd – Ansvaret för att hantera skyfall behöver bli tydligare


  Söderkulla efter regnet 2014. Foto: Erik Mårtensson, DHI
  Sommaren 2014 drabbades Malmö av flera skyfall. Det drog på allvar igång arbetet med strategier, beredskap och åtgärder. Att bygga vatten- och avloppsnät som klarar kraftiga vattenflöden är en orimlig lösning enligt huvudmannen VA Syd. Lösningen kan istället vara att leda bort vattnet i öppna lösningar.

Informationsansvarig

 • Emma Bonnevier
  SakkunnigHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot