Publicerad: 9 mars 2017

Klimatklippet: Tips och strategier för att anpassa samhället

Kommuner, landsting och regioner har stora möjligheter och utmaningar att minska sin klimatpåverkan och anpassa sig till ett förändrat klimat. SKL har samlat exempel på utmaningar och lösningar.

Klimatklippet är korta inspirationsfilmer där du får ta del av framgångsrikt arbete från olika delar av Sverige.

Linda Axelsson, planchef i Trosa kommun

Hur man kan använda översiktsplanen som ett strategiskt verktyg för att kommunicera klimatanpassning? Linda Axelsson, planchef i Trosa kommun berättar.

Merja Willman, koordinator hållbar utveckling, Norrköpings kommun

Merja Willman är koordinator för hållbar utveckling i Norrköpings kommun. Hon talar om vikten av samverka i klimatfrågan. All berörs på något sätt av klimatförändringar.

Stefan Johansson, VA-chef, Skellefteå kommun

Hur hanterar man dagvattensfrågan strategiskt och långsiktigt? Dagvatten kan vara estetiskt menar Stefan Johansson, VA-chef i Skellefteå kommun.

Tommy Danielsson, förvaltningschef, Kristianstads kommun

Tommy Danielsson, förvaltningschef i Kristianstads kommun, berättar om arbetet med en kust- och havsplan för framtida planering och anpassning vid klimatförändringar.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Emma Bonnevier
    Sakkunnig
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot