Publicerad: 24 februari 2017

Vattenfrågan - fokus i översiktsplanen

Hur man kan använda översiktsplanen som ett strategiskt verktyg för att kommunicera klimatanpassning? Linda Axelsson, planchef i Trosa kommun berättar.

Kommuner, landsting och regioner har stora möjligheter och utmaningar att minska sin klimatpåverkan och anpassa sig till ett förändrat klimat. Klimatklippet är korta filmer om framgångsrikt arbete från olika delar av Sverige.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot