Publicerad: 16 oktober 2018

Nätverk, klimatanpassning

Många kommuner har kommit långt i arbetet med klimatanpassning medan några har längre kvar. Klimatanpassning ser olika ut i olika kommuner men ofta kan det vara till hjälp att få veta mer hur andra arbetar med en fråga.

För att stärka kommunerna i arbetet med klimatanpassning har SKL ett internetbaserat nätverk för erfarenhetsutbyte. Tanken är att nätverket ska vara ett forum för dialog och erfarenhetsutbyte mellan kommunerna men också mellan SKL och medlemmarna.

Alla landets kommuner och regioner kan delta och detta är helt kostnadsfritt. Flera från samma organisation kan vara med. I dagsläget är det inte planerad någon fysisk träff men om intresset finns kan detta bli aktuellt.

Nätverket kommer att fokusera på klimatanpassning som berör de kommunala verksamheterna. 

Dialog på webben

Kommunikation inom nätverket sker på nätet genom Samarbetsrum. Där kan inloggade nätverksmedlemmar dela information, ställa frågor, diskutera och skicka länkar etc. Vid behov kan även fysiska träffar anordnas.

Vill din kommun finnas med i detta nätverk? Skicka kontaktuppgifter, inklusive e-postadress, till Emilie Gullberg.

Logga in i Samarbetsrum

Informationsansvarig

  • Emma Bonnevier
    SakkunnigHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot