Publicerad: 22 februari 2017

Kurser och konferenser inom planera, bygga, bo

 • onsdag
  12
  sep
  2018

  Bygglovschefskonferens 2018

  På konferensen tar vi bland annat upp frågor kring samspel mellan politiker och tjänstemän inom kommunen gällande bygglovsfrågor, aktuella rättsfall och knepiga frågor kring bygglov, byggande och tillsyn.

 • onsdag
  12
  dec
  2018

  PBL  - tillsyn, ingripanden & påföljder

  En endagskurs om relevanta bestämmelser kring tillsyn enligt plan- och bygglagen (2010:900) samt tillämpningen av plan- och byggförordningen (2011:38). 

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot