Publicerad: 29 januari 2019

Delegationsordning

Nytt underlag för delegering av ärenden inom byggnadsnämnden.

Delegation av ärenden inom byggnadsnämnden – PM (PDF, nytt fönster)

Underlag för byggnadsnämndens delegationsordning (Word)

Det nya underlaget är anpassat till den nya kommunallagen respektive förvaltningslagen och även de senaste ändringarna i plan- och bygglagen. Underlaget består av två delar: dels en promemoria som behandlar förutsättningarna för delegation av ärenden och dels ett underlag för upprättande av själva delegationsordningen.

Vi arbetar konstant för att förbättra och utveckla underlaget och tar gärna emot synpunkter, förslag och frågor.

Informationsansvarig

  • Johan Larsson
    Förbundsjurist

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot