Publicerad: 12 oktober 2018

Delegationsordning

Nytt underlag för delegering av ärenden inom byggnadsnämnden.

Delegation av ärenden inom byggnadsnämnden – PM (PDF, nytt fönster)

Underlag för byggnadsnämndens delegationsordning (Word)

Det nya underlaget är anpassat till den nya kommunallagen respektive förvaltningslagen och även de senaste ändringarna i plan- och bygglagen. Underlaget består av två delar: dels en promemoria som behandlar förutsättningarna för delegation av ärenden och dels ett underlag för upprättande av själva delegationsordningen.

Vi arbetar konstant för att förbättra och utveckla underlaget och tar gärna emot synpunkter, förslag och frågor.

Informationsansvarig

  • Johan Larsson
    FörbundsjuristHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot