Publicerad: 3 februari 2017

Delegationsordning

SKL har tagit fram ett uppdaterat underlag för delegationsordning för byggnadsnämndens verksamhet.

Underlaget har uppdaterats bland annat med anledning av ändringarna i lagstiftningen som träder i kraft den 1 januari 2015.

För att se vilka ändringar som gjorts jämfört med det tidigare underlaget, se PDF-dokumentet.

Underlag för delegationsordning, version 1 september 2016 (Word, nytt fönster)

Ändringar jämfört med tidigare underlag (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot