Publicerad: 26 augusti 2016

Det här gör SKL inom lov och byggande

SKL arbetar med att stödja kommunerna och bevaka deras intressen inom frågor som berör plan- och bygglagen. Vi samarbetar med Boverket och andra myndigheter för att utveckla nätverk, verktyg och fortbildningar inom området.

SKL tar fram exempel som kan fungera som underlag för kommunernas arbete med plan- och bygglovtaxan samt olika arbetsmoment och skrivelser i exempelsamlingen.

Taxa, plan- och bygglov

Exempelsamling PBL

Verksamhetsutveckling

SKL arbetar bland annat med seminarier, konferenser och skrifter för att stödja kommunernas arbete.

Intressebevakning

SKL är en viktig remissinstans vid förslag på lagändringar och andra frågor som berör planering, byggande och plangenomförande. Vi bevakar kommunernas intressen. Vi arbetar också förebyggande genom aktiv intressebevakning för kommunernas del, bland annat genom kontakter med departement och sektorsmyndigheter.

Service och rådgivning

Du som arbetar med frågorna i kommunen är alltid välkommen att vända dig till oss för rådgivning och för att diskutera frågor inom ämnesområdet. När det handlar om svåra lagtolkningar och rättsfall kan man vända sig direkt till våra jurister.

Informationsansvarig

  • Anna-Bie Agerberg
    Expert byggande och planering
  • Olof Moberg
    FörbundsjuristHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot