Publicerad: 12 oktober 2018

Exempelsamling PBL

Exempelsamlingen innehåller exempel på material som kan användas vid hanteringen av byggnadsnämndens arbete med lov, byggande och tillsyn.

Exempelsamlingen är ursprungligen ett material som togs fram i samarbete med Bygglovalliansen. Versionen som nu ligger ute har reviderats av SKL.

Lov och förhandsbesked

Tillsyn

Byggskedet

Förändringar i dokumenten

För er som har använt dokumentsamlingen tidigare finns några förändringar:

  • Flödesschemana har utgått. Vi hoppas att arbetsgången ändå blir tydlig genom namn, innehåll och ordning på dokumenten.
  • Några underlag gällande bygglov har fått nya beteckningar. De gamla beteckningarna finns dock med inom parenteser både på länksidan och i sidhuvud för de som vill kunna känna igen sig.

Stöd till egna mallar

Vi vill understryka att de dokument som presenteras är exempel som kan användas som stöd för kommunerna i sina arbeten med att utforma egna mallar. Dokumenten är inte granskade av, eller framtagna i samarbete med Boverket. De har däremot varit ett av underlagen som Boverket använt när de utarbetat sin vägledning som publicerats i mitten av oktober 2016 på Kunskapsbanken. Där finns vägledning kring beslut om lov, beslut om förhandsbesked och byggnadsnämndens hantering av överklagande av förhandsbesked och lov.

Vår utgångspunkt är att de versioner som tagits fram kommer att ligga kvar tills det blir en större förändring av plan- och bygglagen. Vi kommer inte att göra uppdateringar av exempelsamlingen efter mars 2016 vid mindre lagändringar, men vi är tacksamma om ni kontaktar oss om ni upptäcker sakfel i dokumenten.

Informationsansvarig

  • Anna-Bie Agerberg
    Expert byggande och planeringHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot