Publicerad: 2 mars 2017

Nätverk, samarbeten

SKL deltar som representant i referensgruppen Boverkets byggråd och EU-Bygg.

Boverkets byggråd

Boverkets byggråd ska fungera som ett stöd för Boverket i frågor av större vikt när regler utarbetas om byggnaders grundläggande egenskaper. Syftet med rådets möten är ömsesidigt informationsutbyte. Rådet är enbart rådgivande och inte beslutande.

Boverkets byggråd, Boverket

EU-bygg

Referensgruppen EU-bygg är en kontaktyta mellan Socialdepartementet, Boverket och ett brett urval av representanter för olika intresseorganisationer och myndigheter som verkar inom byggsektorn. Här diskuteras EU-relaterade frågor som standarder för byggprodukter och
prestandadeklarationer för byggmaterial enligt byggproduktförordningen.

Referensgruppen EU-bygg, Boverket

Nätverk för bygglovchefer

SKL har bildat ett nätverk för bygglovchefer med syftet att:

  • Diskutera aktuella frågor kring bygglov, byggande och tillsyn.
  • Belysa vilka skillnader i problematik som kan finnas i olika kommuner (sakfrågor, organisation, resurser).
  • Diskutera frågor kring SKLs intressebevakning, rådgivning och verksamhetsutveckling.
  • Fungera som referensgrupp för SKL inför t.ex. föreslagna lagändringar och andra statliga initiativ inom området.
  • Nätverket ska vara ett forum för ömsesidigt erfarenhetsutbyte mellan kommunerna.

Teman för nätverkets möten

Ett första nätverksmöte hölls i februari 2017. Vi diskuterade där att huvudinriktningen på mötena som kommer att äga rum två gånger per år ska vara tematiska. Preliminära teman är:

  • Digitalisering
  • Tillsyn
  • Organisation och verksamhetsutveckling
  • Kultur och gestaltning

Information gällande ämnet som är av intresse för samtliga kommuner kommer att läggas ut på hemsidan efter varje möte. Nästa möte planeras till hösten 2017.

Medverkande kommuner

Målet har varit att nätverket ska bestå av ett 30-tal bygglovchefer eller motsvarande där varje län finns representerat med minst en kommun. Under hösten 2016 gick vi ut med en intresseanmälan och fick ett mycket stort gensvar. Vi har gjort ett urval huvudsakligen utifrån regional spridning.

Kommuner i nätverket är:

Botkyrka, Eskilstuna, Forshaga och Munkfors, Gislaved, Gävle, Håbo, Karlshamns, Kramfors, Lerum, Linköping, Mora och Orsa, Piteå,  Stockholm, Storuman, Säffle, Trelleborg, Uddevalla, Umeå, Uppsala, Varberg, Västervik, Västerås, Växjö, Åre, Ängelholm samt Örebro.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot