Publicerad: 13 augusti 2015
Prenumerera på Planera, bygga, bo

Nätverk, samarbeten

SKL deltar som representant i referensgruppen Boverkets byggråd och EU-Bygg.

Boverkets byggråd

Boverkets byggråd ska fungera som ett stöd för Boverket i frågor av större vikt när regler utarbetas om byggnaders grundläggande egenskaper. Syftet med rådets möten är ömsesidigt informationsutbyte. Rådet är enbart rådgivande och inte beslutande.

Boverkets byggråd, Boverket

EU-bygg

Referensgruppen EU-bygg är en kontaktyta mellan Socialdepartementet, Boverket och ett brett urval av representanter för olika intresseorganisationer och myndigheter som verkar inom byggsektorn. Här diskuteras EU-relaterade frågor som standarder för byggprodukter och
prestandadeklarationer för byggmaterial enligt byggproduktförordningen.

Referensgruppen EU-bygg, Boverket

Nätverk för bygglovchefer

SKL har startat ett nätverk för att nå ut med information till bygglovchefer eller motsvarande i kommunerna. Vi strävar efter att hitta en kontaktperson i varje kommun. Kontakta Anna-Bie Agerberg om ni vill veta mer.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot