Publicerad: 7 augusti 2019

​Taxa, plan- och bygglov

Taxan är kommunens medel för att ta betalt för handläggningen av exempelvis bygglov och vissa andra ärenden enligt plan- och bygglagen, PBL. Att upprätta och besluta om taxan är kommunens ansvar. Som stöd i arbetet tar SKL fram underlag för konstruktion av taxan.

Underlag för konstruktion av PBL-taxa

En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunerna ska kunna få täckning för sina kostnader för den PBL-verksamhet som kan finansieras via avgifter. Att upprätta en taxa är ett kommunalt ansvar, och som hjälp till kommunerna ger SKL ut underlag för taxekonstruktion.

År 2014 tog SKL fram den första versionen av ett nytt underlag för konstruktion av PBL-taxa. Målet är att underlaget ska kunna bidra till kommunala taxor som är långsiktigt hållbara och lätta att förstå och arbeta med.

Arbetet med de kommunala taxorna är en kontinuerligt pågående process. Den nuvarande versionen av underlaget är från juni 2016. Underlaget kommer att uppdateras under 2019. De delar som behandlar karta och mätning är fortfarande att betrakta som en betaversion.

Det tidigare underlaget från 2011 hittar du under sidan Äldre underlag.

Dokument

Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014, version juni 2016 (PDF, nytt fönster)

Förslag till taxebestämmelser, version juni 2016 (Word, nytt fönster)

Mall A, taxetabeller för lov, anmälan mm, version juni 2016 (Excel, nytt fönster)

Mall B, taxetabeller för planavgift mm, version juni 2016 (Excel, nytt fönster)

Mall C, taxetabeller för karta mm, betaversion juni 2016 (Excel, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Kristina Isacsson
    Expert planering och byggande

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot