Publicerad: 27 juni 2019

Handläggningskostnad per timme

Underlag för att beräkna handläggningskostnaden per timme inom miljöbalkens och plan- och bygglagens områden.

SKL tar fram underlag som kan användas av kommunerna som stöd vid upprättande av taxor inom miljöbalkens och plan- och bygglagens områden. Kommunens handläggningskostnad per timme för respektive myndighetsområde är en viktig utgångspunkt för arbetet med taxeunderlagen.

SKL gjorde under år 2014 ett nytt underlag för att beräkna handläggningskostnaden per timme, gemensamt för taxeunderlagen för miljöbalken och plan- och bygglagen. Aktuell version av underlaget är från april 2015. Från juni 2015 finns också en kortfattad handledning i PDF-format för hur man använder mallen.

Det är kommunen som beslutar om sina taxor, och över sitt sätt att beräkna handläggningskostnaden per timme. SKL tillhandahåller underlaget, och kommunen beslutar sedan om man vill använda det. 

Beräkna handläggningskostnad per timme, handledning (PDF, nytt fönster)

Underlag för att beräkna handläggningskostnad per timme, MB PBL, april 2015 (Excel, nytt fönster)

Prisindex kommunal verksamhet (PKV)

SKL tillhandahåller ett index som går att använda till uppräkning av taxan, Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Prisindexet är tänkt att användas av kommunerna som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. Detta prisindex används i SKL:s egna beräkningar och beskrivningar av sektorns kostnadsutveckling.

Hämta index och se exempel på hur du räknar upp timtaxan

Informationsansvarig

  • Kristina Isacsson
    Expert planering och byggande

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot