Publicerad: 7 december 2018

Fråga och svar

Hur gör man om kommunen är positiv till ärendet, men kompletteringar inte har inkommit i tid?

För att byggnadsnämnden ska kunna få täckning för sina kostnader och inte behöva reducera sina avgifter, är det viktigt att alla ärenden avgörs i tid. Det gäller då oavsett om nämnden bedömer att exempelvis bygglovet efter bearbetningar skulle kunna beviljas. Har inte nödvändiga kompletteringar kommit in efter föreläggande, ska ärendet avgöras i befintligt skick eller eventuellt avvisas. Finns det efter ett avslag fortfarande intresse hos den sökande, får den sökande inkomma med en ny ansökan, och byggnadsnämnden börja om med ett nytt ärende, se PBL 9 kap. 22 §

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot