Publicerad: 7 december 2018

Fråga och svar

Hur kan kommunen resonera när det gäller kostnader för avslag?

Det är viktigt att kommunen har ett medvetet förhållningssätt till hur taxan är utformad när det gäller ärenden som får avslag. Kommunen har kostnader även för handläggning som leder till avslag och det finns inget hinder för att ta ut avgift även om den sökande får ett negativt besked. Om kommunen väljer att ta ut en avgift för avslag som inte täcker kommunens genomsnittliga kostnader för typen av ärende, beslut eller handläggning, måste alltså dessa ärenden delvis skattefinansieras. Däremot kan avgift bara tas ut för den del av handläggningen som gjorts, det vill säga fram till och med exempelvis ett negativt bygglovsbeslut.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot