Publicerad: 6 december 2018

Fråga och svar

Måste kommunen ändra sin taxa och delegationsordning när lagändringen om avgiftsreduktion träder i kraft?

Nej, SKL bedömer inte att kommunen behöver ändra sin taxa på grund av lagändringen. En skyldighet att reducera avgiften som framgår av lagen behöver inte framgå av taxan.

Inte heller behövs det någon ändring av delegationsordningen. Reduktionsskyldigheten, hur reduktion ska göras och med vilket belopp framgår redan av lagen. Det finns därmed inget utrymme för kommunala överväganden i någondera frågan.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot