Publicerad: 7 december 2018

Fråga och svar

Vad gäller för ärenden som inkommit före 1 januari 2019?

För äldre ärenden gäller inte reglerna om reduktion av avgift. Däremot gäller naturligtvis fortfarande tidsfristerna för handläggning av ärenden i PBL.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot