Publicerad: 12 oktober 2018

Byggkostnader behöver ses över

Bostadsbyggandet blir allt dyrare. Det begränsar invånarnas möjligheter att efterfråga nyproducerade bostäder, vilket inte bara drabbar den enskilde – utan även arbetsmarknaden och Sveriges tillväxt.

SKL tycker

  • Regeringen behöver utreda varför det blir allt dyrare att bygga bostäder och föreslå hur kostnadsökningarna kan bromsas.    
  • En statlig myndighet borde få i uppdrag att kontinuerligt följa upp kostnaderna, så att det blir lättare för bostadsköpare, kommuner och byggherrar att fatta rätt beslut under byggprocessen.

Kraftiga kostnadsökningar de senaste tio åren

De senaste tio åren har kostnaderna för att bygga en bostad ökat med 35 procent i genomsnitt, enligt statistik från SCB. Under samma period har kostnaderna för byggmaterialet ökat med 45 procent. Som jämförelse har konsumentprisindex gått upp med 12,5 procent.

Svårt att överblicka var kostnader uppstår

Det är i dag svårt att få grepp om vilka kostnader som uppstår i bostadsbyggandets olika skeden, från att mark iordningställs till att en ny bostad står färdig för invånarna att flytta in i. Staten behöver därför utveckla ett system för kontinuerlig uppföljning av bostadsbyggandets kostnadsutveckling.

Informationsansvarig

  • Ann-Sofie Eriksson
    SektionschefHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot