Publicerad: 12 oktober 2018

Det behövs avtal i regioner med bostadsbrist

Byggherrar, stat och kommuner borde sluta avtal om hur parterna ska bidra till ökat bostadsbyggande.

SKL tycker

 • Regeringen bör ta initiativ till ett samarbete där kommuner, stat och byggherrar avtalar om vad var och en ska göra för att öka bostadsbyggandet i regioner med bostadsbrist. Alla måste bidra för att det ska byggas mer. SKL är berett att se till att förbundets medlemmar tar sitt ansvar.

Lär av Finland – där lovar kommun och stat att göra sitt

I Finland använder sig staten och kommunerna av avtal för att skapa goda förutsättningar för bostadsbyggande i tillväxtregioner. Kommunerna lovar att initiera bostadsbyggande medan staten lovar att satsa på infrastruktur och kollektivtrafik. Det ger en nödvändig trygghet i planeringen. Idén med sådana avtal bör prövas i Sverige.

Alla parter måste ta sitt ansvar

Den svenska statens investeringar i infrastruktur är otillräckliga och framtida satsningar är osäkra. Det försenar kommunernas planeringsarbete för nya bostäder. Ibland låter också byggherrar färdiga bostadsplaner ligga till sig i väntan på bättre marknadsförutsättningar – trots att bostäderna borde byggas omgående. Därför behövs det avtal som säkrar att alla parter tar sitt ansvar. Kommunerna skulle göra åtaganden att:

 • Arbeta aktivt för ökat bostadsbyggande.
 • Samverka med varandra regionalt.
 • Effektivisera planerings- och beslutsprocesserna

Staten skulle göra åtaganden att

 • Anpassa statliga infrastrukturinvesteringar till planerad bostadsutbyggnad.
 • Tidigt ge besked om hur staten ser på allmänna intressen och eventuella riksintressen. Beskedet ska inte kunna ändras senare i processen.
 • Använda statligt ägd mark så samhällsekonomiskt effektivt som möjligt.

Byggherrarna skulle göra åtaganden att

 • Förverkliga bostadsplaner snabbt och enligt överenskommen tidplan.
 • Samverka för ett effektivare plangenomförande.
 • Verka för minskade byggkostnader och en bättre konkurrens i byggprocessen.

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Ann-Sofie Eriksson
  SektionschefHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot