Publicerad: 2 mars 2017

Det behövs en social bostadspolitik

Många individer och familjer har svårt att efterfråga en bostad. Det är ett av flera skäl till att ekonomiska regelverk behöver ses över och förändras.

SKL tycker

  • Regeringen behöver förändra ekonomiska regelverk för att öka bostadsbyggandet, för att stötta ekonomiskt svagare hushåll och för att öka rörligheten på bostadsmarknaden.

Detta behöver göras

  • Människors möjligheter att efterfråga en bostad behöver stärkas. Regeringen bör bland annat höja bostadstillägget för pensionärer, se över systemet för bostadsbidrag och utreda möjligheten att införa ett förmånligt och subventionerat bosparande för unga. Sveriges nationella bostadspolitik behöver också vara en social bostadspolitik.
  • Rörligheten på bostadsmarknaden måste bli bättre. Den flyttskatt Sverige har i dag gör att många avstår från att flytta från ett hem till ett annat. Det begränsar efterfrågan på nybyggda bostäder och de som står utanför bostadsmarknaden har svårt att komma in.
  • En förutsättning för att det ska kunna byggas fler bostäder utanför tillväxtregionerna är att systemet med statliga kreditgarantier, som skyddar långivare från kreditförluster, görs om så att garantierna kan användas där de behövs som mest.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot