Publicerad: 8 augusti 2016

Färre riksintressen ger fler bostäder

Statens riksintressen täcker mer än halva Sveriges yta och är ett allvarligt hinder för byggandet av bostäder.

SKL tycker

  • Statens riksintressen måste bli betydligt färre och täcka en betydligt mindre andel av Sveriges yta än i dag. Bara områden som är verkligt unika i ett nationellt perspektiv ska få anges som riksintressanta.
  • Systemet med riksintressen behöver göras om. Staten behöver ett systematiskt och nationellt arbetssätt för att peka ut områden av riksintresse.

Halva Sverige klassas som riksintresse

Att värna särskilt värdefulla områden för framtiden är en ambition som kommunerna ställer sig bakom. Men systemet med riksintressen fungerar inte. Stora områden, ibland hela kommuner, har avsatts utan tydliga skäl och avgränsningar. Riksintressena täcker 55 procent av Sveriges yta.

Byggstarten av tusentals bostäder fördröjs

Kommuner och byggherrar drar sig många gånger från att påbörja arbeten för nya bostäder i områden med riksintressen. Orsaken är att de riskerar att hamna i långa och dyra processer.

Att det ofta blir så visar en enkätstudie som SKL gjorde bland 54 tillväxtkommuner 2015. Kommunerna svarade då att statens hantering av riksintressen fördröjde byggstarten av nästan 15 000 bostäder. Det är mer än hälften av antalet bostäder som byggdes i dessa kommuner året innan. Byggstarten fördröjs av att planarbeten ligger still medan staten bedömer hur riksintressen ska hanteras.

Många riksintressen saknar värde

Många riksintressen är inaktuella och hindrar bostadsbyggande trots att de saknar värde. Ett annat problem är att myndigheternas olika kriterier för att peka ut områden inte är samordnade. Utpekade områden kan därför stå i direkt motsättning till varandra.

Publikationer

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot