Publicerad: 11 september 2014

Motstridiga besked fördyrar byggandet

När kommunerna tar fram detaljplaner får de ofta motstridiga besked från länsstyrelserna. Bostäderna som byggs blir dyrare än tänkt.

SKL tycker

  • Plan- och bygglagen måste ändras så att länsstyrelserna bara får yttra sig över en detaljplan vid ett enda tillfälle. Yttrandet ska komma tidigt under processen då detaljplanen tas fram.

Olika krav vid olika tillfällen

Länsstyrelserna har i uppgift att lämna synpunkter på de detaljplaner som kommunerna tar fram. De ska enligt lag meddela vilka olika intressen och regelverk kommunerna behöver ta hänsyn till. Men i dag fungerar det här dåligt.

Många kommuner vittnar om att länsstyrelserna ger dem motstridiga besked när de planerar för nya bostäder. Länsstyrelserna gör olika bedömningar vid olika tillfällen. Inte sällan kommer det helt nya krav sent under planens framtagande, trots att Länsstyrelsen i fråga redan yttrat sig flera gånger tidigare.

Bostäderna blir dyrare än planerat

Detta gör att planprocessen drar ut på tiden, och eftersom planerna ofta tas fram på mark som företagen investerat i blir bostäderna som byggs dyrare än tänkt.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot