Publicerad: 25 februari 2016

Strandskyddet stoppar bostäder på landsbygden

Strandskyddet är onyanserat och stoppar kommuner från att skapa attraktiva boendemiljöer på landsbygden. Reglerna måste lättas upp.

SKL tycker

  • Vattendrag och sjöar med lågt skyddsvärde borde undantas från strandskyddet.    
  • Reglerna behöver ändras så att kommunerna får större inflytande över dispenser. Kommunerna vet bäst vilka strandnära områden som är viktiga att bygga bostäder i för att främja landsbygdens utveckling. 
  • Kravet om att nya hus ska byggas i anslutning till befintlig bebyggelse i glest befolkade kommuner behöver tas bort.

Attraktiva lägen – livsviktiga för små kommuner

I glesbefolkade kommuner är det svårt att få byggprojekt att löna sig. Byggkostnaderna överskrider ofta marknadsvärdena. För att klara ett marknadsmässigt byggande behöver kommunerna skapa attraktiva boendemiljöer i vackra naturområden. Men där sätter ofta onyanserade strandskyddsregler stopp.

Inte rimligt att skydda varenda bäck och sjökant

SKL anser att det är bra att Sverige har ett strandskydd som säkrar allmänhetens tillgång till strandområden och som värnar biologisk mångfald. Men det är inte rimligt att skyddet omfattar varje bäck och sjökant i hela Sverige. I Arjeplog, till exempel, finns det fler än 8 700 sjöar och vattendrag, vilket ger tre kilometer strand per invånare.

Sveriges stränder motsvarar tio varv runt jorden

Sverige har totalt över 400 000 kilometer stränder. Det motsvarar jordens omkrets gånger tio. Vid varje strandkant råder minst 100 meter generellt byggstopp.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot