Publicerad: 11 september 2014

Strandskyddet hämmar Arjeplogs utveckling

Arjeplog har tre gånger så många sjöar som invånare, nästan 9 000 sjöar och 3 000 invånare. Ändå är det byggstopp vid stränderna. Här berättar kommunalrådet Britta Flinkfeldt Jansson hur strandskyddsreglerna hämmar Arjeplogs utveckling.

Vad är det främsta problemet med strandskyddsreglerna?

– Att de är enfaldiga. De tar inte hänsyn till att Sverige ser olika ut. På landsbygden, där tillgången till sjöar ofta är god, är det inte fråga om att överbefolka stränder. Att bygga strandnära är en förutsättning för att kunna erbjuda attraktiva boenden.

Har du något exempel på hur reglerna drabbat Arjeplog?

– Vi har en sjö som heter Labbas, den är åtminstone två mil lång. Längst ner vid utflödet ligger byarna Sundnäs och Långudden – de har max 15 hus, varav 3 med bofasta. Där vill en markägare bygga ett litet fritidshus 500 meter från nästa hus. Men Mark- och miljödomstolen säger nej. Man tycker inte att enstaka hus bidrar till kommunens utveckling, och fritidshuset får ligga högst 200 meter från det andra huset. Jag förstår att man dömer enligt de lagar som finns, men i förarbetena tycks man inte ha reflekterat över att det finns olika förutsättningar i landet.

Bidrar ett fritidshus till utveckling då?

– Varje hus bidrar till utveckling. Ett nytt hus är mycket jämfört med hur många hus Sundnäs och Långudden har i dag. Ett nytt hus vid varje sjö i Arjeplog skulle innebära 9 000 nya hus!

– Här är förresten ett annat exempel som visar hur heligt strandskyddet är: En renskötare i grannkommunen ville bygga ett sameviste. Men då sa Länsstyrelsen så här: ”Du måste bort minst 100 meter från stranden”. ”Men då hamnar jag ju i nationalparken”, svarade renskötaren. Och vad sa Länsstyrelsen om det? Jo: ”Bygg där då”. Stranden sågs alltså som viktigare än nationalparken!

Vad är viktigast att ändra i reglerna, anser du?

– Det enklaste vore nog att göra en koppling till befolkningstätheten. I kommuner med låg täthet och god tillgång till sjöar är det inget hot mot friluftslivet att bygga strandnära.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot