Publicerad: 24 februari 2017
Prenumerera på Regional utveckling

Regional utveckling

Regionala utvecklingsfrågor har en avgörande betydelse för medborgarna. När vi dagligen rör oss över kommun- och länsgränser krävs en planering och beslut som omfattar större områden än kommuner och landsting.

puffbild interregkonferens

Från och med den 1 januari ansvarar regioner för genomförandet av den regionala tillväxtpolitiken i hela landet förutom i Stockholm.

Bild på ungdomar

Vad påverkar den regionala utvecklingen i en värld präglad av ökad konkurrens, rörlighet, urbanisering och digitalisering? Konferens i Stockholm den 5 maj.

Barn och vuxen framför karta

Reglab är mötesplats för regioner, nationella myndigheter, forskare och andra som vill öka sin kompetens kring frågor om regional utveckling.

Barn i en labyrint

Sammanhållningspolitiken är EU:s viktigaste investeringsverktyg för att skapa tillväxt och sysselsättning lokalt och regionalt runt om i Europa.

Aktuellt

Publikationer

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot