Publicerad: 6 november 2018

Regional utveckling, regionbildning

Regionala utvecklingsfrågor har en avgörande betydelse för medborgarna. När vi dagligen rör oss över kommun- och länsgränser krävs en planering och beslut som omfattar större områden än kommuner och landsting.

puffbild interregkonferens

Från och med den 1 januari ansvarar regioner för genomförandet av den regionala tillväxtpolitiken i hela landet.

Bild på ungdomar

I 14 län har landstingen bildat region, och arbete pågår i de återstående länen med sikte på att bilda region 2019.

Barn och vuxen framför karta

Reglab är mötesplats för regioner, nationella myndigheter, forskare och andra som vill öka sin kompetens kring frågor om regional utveckling.

Barn i en labyrint

Sammanhållningspolitiken är EU:s viktigaste investeringsverktyg för att skapa tillväxt och sysselsättning lokalt och regionalt runt om i Europa.

Aktuellt

Publikationer

Informationsansvarig

  • Lisbet Mellgren
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot