Publicerad: 29 januari 2018

Dialogkonferenser om EU:s sammanhållningspolitik

SKL kommer under våren 2018, tillsammans med regionerna i Sverige, arrangera åtta regionala dialogkonferenser om sammanhållningspolitiken samt en avslutande nationell dialogkonferens den 18 juni i Östersund.

Regionala dialogkonferenser om sammanhållningspolitiken

Dialogkonferensernas syfte är att öka sammanhållningspolitikens synlighet, att diskutera politikens mervärde och öka medvetenheten hos allmänheten och våra politiska företrädare med flera vad EU betyder för dem. Konferenserna ska också få till stånd en dialog om framtida prioriteringar för kommuner och regioner. Mer information om de regionala konferenser ges av respektive kontaktperson.

De regionala dialogkonferenserna – från norr till söder

 • Övre Norrland: 18 april i Skellefteå
  Kontaktperson: John Kostet, Region Västerbotten.
 • Mellersta Norrland: 19 mars i Sundsvall
  Kontaktperson: Anita Pettersson, Landstinget i Västernorrland.
 • Norra Mellansverige: 17 april
  Kontaktperson: Carina Löfgren, Region Gävleborg.
 • Östra Mellansverige: 27 mars
  Kontaktperson: Anna Lindberg, Region Östergötland.
 • Stockholm: 15 maj i Stockholm
  Kontaktpersoner: Johan Genneby, Länsstyrelsen Stockholm och Evert Kroes, Stockholm läns landsting.
 • Västsverige: 2 mars i Göteborg
  Kontaktperson: Andreas Catoni, Region Västra Götaland.
 • Småland och Öarna: 7 mars
  Kontaktperson: Slawomir Demkowicz-Dobrzanski, Region Kronoberg.
 • Skåne-Blekinge: 2 maj
  Kontaktperson: Carin Peters, Region Skåne.

Nationell dialogkonferens

Den avslutande nationella dialogkonferensen riktar sig till alla politiska företrädare och tjänstemän på regional, kommunal och nationell nivå med intresse av sammanhållningspolitik. Konferensen kommer att omfatta:

 • dialog om EU:s långtidsbudget, detta då EU-kommissionen då kommer att ha presenterat sitt förslag
 • förhandlingarna mellan medlemsländer och Europaparlamentet med det har påbörjats
 • vilka målsättningar sammanhållningspolitiken kommer förhålla sig till på EU-nivå efter 2020
 • hur sammanhållningspolitiken kommer att utformas och vilka som kommer att omfattas samt vilka andra investeringar som EU:s långtidsbudget kommer att stödja

Den nationella konferensen hålls den 18 juni i Östersund. Inbjudan och program kommer under våren. Kontakperson är Helena Gidlöf.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot