Publicerad: 12 oktober 2018

EU har godkänt de regionala programmen

Nu har de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella
regionalfondsprogrammet godkänts av EU-kommissionen. Programmen ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning.

Cirka 8 miljarder kronor ska fördelas till projekt som leder till investeringar i tillväxt och sysselsättning i hela Sverige. Pengarna fördelas till program där projektägare kan ansöka om medel.

Vägledning, information och resultat för Tillväxtverkets strukturfondsprogram

På Tillväxtverkets webbplats för EU-projekt inom Regionala utvecklingsfonden hittar du mer information om programmen samt hur man går till väga för att söka medel.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot